Radno vrijeme: Pon – Sub: Termini po dogovoru

Abdominalna kirurgija

Abdominalna kirurgija grana je medicine koja se bavi unutarnjim organima, solidnim i cjevastima.

Operacijski zahvati u abdominalnoj kirurgiji obuhvaćaju cijeli niz bolesti stanja. Dijelimo ih u hitne i elektivne operacijske zahvate. Hitni operacijski zahvati vezani su uz po život opasna stanja objedinjena pod nazivom akutni abdomen. Uključuju izrazitu bolnost u području trbušne šupljine, često su povezani uz mučninu i povraćanje, ili izostanak stolice te iziskuju operacijski zahvat bez odgađanja. Takvi se zahvati obavljaju u javnim bolnicama, često pod okriljem noći, što dodatno pojačava strah i anksioznost kod pacijenata. Elektivni operacijski zahvati planirani su operacijski zahvati koji se izvode u kontroliranim uvjetima uz raniju pripremu, upravo stoga da bi se izbjeglo da dobroćudne bolesti i stanja dovedu do hitnog i neodgodivog operacijskog zahvata bez ranije pripreme. Posebnu skupinu zahvata u abdominalnoj kirurgiji čine zahvati vezani uz tumorsku kirurgiju. Postavljanje dijagnoze karcinoma probavnog sustava za svakog je pacijenta izuzetno stresan trenutak u životu, koji se u tom trenutku mijenja iz temelja. Tumorska kirurgija zahtijeva operacijski zahvat u što kraćem roku, nakon konzultacije kirurga i onkologa oko samog protokola liječenja. Rano prepoznavanje i dijagnostika, odabir vrhunskog kirurga operatera i njegova tima, brz početak liječenja i besprijekorno izveden operacijski zahvat daju najbolje rezultate te dovode do izlječenja u najvećem broju slučajeva.

Žučnjak

Kolecistektomija je uz operaciju hernije najčešći operacijski zahvat u abdominalnoj kirurgiji. Indicirana je kod različitih stanja kao što su žučni kamenci ili polipi žučnjaka. Žučni kamenci javljaju se kod velikog broja ljudi, izazivaju različite tegobe: od lakših, kao što su bolovi u trbuhu nakon obroka, nadutost, mučnina i povraćanje, do najtežih, kao što su akutni kolecistitis, koledokolitijaza uz žuticu i akutni pankreatitis. Dijagnoza žučnih kamenaca najčešće se postavlja s pomoću UZV-a abdomena. Kod ljudi koji imaju neke od navedenih tegoba kirurg indicira elektivni operacijski zahvat. Elektivna kolecistektomija danas se najčešće izvodi laparoskopskom metodom, što smatramo zlatnim standardom. U tom se postupku s pomoću malih rezova na koži u trbušnu šupljinu uvode kamera te laparoskopski instrumenti, a žučnjak se uklanja kroz otvor na koži ne veći od 1 cm. Laparoskopski zahvati daju odlične estetske rezultate te omogućuje brz oporavak i povratak svakodnevnim obvezama. S tehničkog aspekta samog zahvata potrebno je verificirati bitne strukture vezane uz žučni mjehur, žučni vod (ductus cysticus) te krvnu žilu (arterija cistika). Navedene strukture potrebno je zbrinuti uz pomoć titanijskih klipsi i prerezati, slijedi izljuštenje žučnog mjehura iz njegove loze te uklanjanje iz trbušne šupljine i slanje na patohistološku analizu. Postavljanje abdominalnog drena individualno je za svakog pacijenta.

Rijetko se govori o mogućim komplikacijama pri elektivnoj kolecistektomiji. Naime, komplikacije su relativno rijetke, ali mogu imati dugoročne posljedice na kvalitetu života pacijenta, pa su još jedan od razloga za pažljiv odabir kirurga operatera i njegova tima. Raspitajte se o svojem kirurgu, o njegovim kompetencijama i o broju izvedenih zahvata te o komplikacijama s kojima se susreo i na koji ih je način riješio. Raspitajte se o asistentu i o ostalim članovima tima, jer ako stvari ne krenu željenim tijekom, vrlo je bitno da je tim koji Vas okružuje iskusan, predan i sposoban učiniti sve što je potrebno da konačni rezultat Vašeg zahvata bude pozitivan. Naglašavamo da su svi žučni kamenci različiti i da nisu sve elektivne kolecistektomije pogodne za operaciju u izvanbolničkim uvjetima. Komplikacije zahvata su rijetke, ali relativno teške. Informirajte se o iskustvu svojeg operatera, broju elektivnih kolecistektomija koje izvodi na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi. Uostalom, biste li radije da vas u automobilu vozi netko tko to čini dva puta mjesečno, ili vozač kojemu je to svakodnevna rutina? Zašto bi s operacijskim zahvatom bilo drukčije, zar ne?

U našoj Poliklinici inzistiramo na tome da kirurg koji će izvesti operacijski zahvat učini UZV abdomena te stvori jasan uvid u Vaše stanje, predloži vrstu i lokaciju elektivne kolecistektomije te unaprijed isplanira operacijski zahvat i smanji mogućnost pogreške ili komplikacije.

Hernija

Bruh ili hernija podrazumijeva prolaps trbušnih organa kroz slabost trbušne stijenke izvan njihova prirodnog okruženja. Nastaje kao posljedica slabosti trbušne stijenke, promjene njezina sastava starenjem ili uslijed teških fizičkih napora. Hernije mogu biti različito lokalizirane pa samim time imaju i drukčije nazive. U pravilu, prvi dio imena označava lokaciju same hernije:

  1. Ingvinalna ili ingvinoskrotalna kila podrazumijeva herniju koja se nalazi u području prepona i spušta se prema skrotumu. Razlikujemo dvije osnovne vrste, direktnu i indirektnu ingvinalnu herniju.
  2. Femoralna hernija češća je u žena te je lokalizirana u gornjem dijelu natkoljenice. Sadržaj se od trbušne šupljine spušta prema femoralnom kanalu, kroz koji prolaze važne krvne žile i živci za opskrbu noge. Dijagnostika i liječenje takvih je hernija zahtjevnije, a izvedeni broj zahvata po operateru mnogo manji nego kad je riječ o ingvinalnoj herniji.
  3. Umbilikalna kila javlja se u području pupka kao manje izbočenje koje narušava kontinuitet i izgled pupka. Veličina i simptomatologije mogu varirati. Ako sumnjate na tu vrstu kile, preporučujemo pregled abdominalnog kirurga.
  4. Rjeđe se javljaju i druge hernije trbušne stijenke kao što su ventralna kila (potrebno razlikovati od dijastaze ravnih trbušnih mišića), postoperacijske hernije, obično nakon većih zahvata u trbušnoj šupljini, te specifične hernije kao što su lumbalne hernije i Spigellijeva hernija.
  5. Posebnu skupinu čine unutarnje hernijacije, gdje organi trbušne šupljine protrudiraju kroz prirodne ili nastale otvore prema prsištu, te govorimo o hijatalnoj herniji ili kili koja je često udružena s GERB-om.

Operacija je jedina terapija za liječenje hernije. Naime ne postoji vježba, fizikalna terapija ili lijek od kojega će slabost trbušne stijenke zacijeliti. Ako primijetite novonastalo izbočenje na trbušnoj stijenki, kontaktirajte sa svojim kirurgom što prije da biste izbjegli uklještenje hernije i hitan operacijski zahvat. Hernije se mogu kirurški zbrinuti laparoskopskom i klasičnom metodom te s pomoću polipropilenske mrežice ili bez nje. Sve metode imaju svoje prednosti i mane te nisu prikladne za svakog pacijenta. Informirajte se kod svojeg operatera o načinu operacije, o primjeni polipropilenske mrežice, o iskustvu s pojedinom kirurškom tehnikom te o broju recidiva hernije koje je imao tijekom svoje karijere. Recidiv hernije, ovisno o metodi, kreće se od 1 % do 10 %, zato je bitno da si osigurate iskusnog operatera upoznatog s metodom koju provodi s velikim brojem učinjenih zahvata.

Ako se zbog sumnje na herniju odlučite na pregled u našoj Poliklinici, uz klinički pregled naš će Vam kirurg učiniti i UZV abdomena te se dodatno informirati o vašem stanju. Nakon učinjenog pregleda predložit ćemo Vam način liječenja, vrstu operacijskog zahvata i lokaciju.

Karcinomi probavnog sustava

Karcinom je pošast novog svijeta te najteže oboljenje suvremenog čovjeka koje se javlja sve češće i u sve mlađoj populaciji. Rano otkrivanje uvjet je bez kojega nema dobrih rezultata liječenja (conditio sine qua non). Redovni pregledi, odazivanje na probirne testove, briga o sebi, o načinu prehrane, o tjelesnoj težini, prestanak pušenja i smanjenje unosa alkoholnih pića uvjeti su koje moramo zadovoljiti ako želimo živjeti dugo i sretno. Slijedom navedenog, pojava simptoma kao što su gubitak tjelesne težine, mučnina i povraćanje, bolovi u trbuhu, pojava krvi u stolici, treba vas nagnati da se javite svojem liječniku obiteljske medicine te započnete gastroenterološku obradu. Ako imate i pozitivnu obiteljsku anamnezu, ne odgađajte to ni za jedan dan. Zdravlje je bitnije od svega drugoga, zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu. Postavlja se pitanje što ako nam se uza sve to dogodi dijagnoza karcinoma. Komu se javiti? Kamo krenuti? Koga pitati? Tražiti uputnicu? Za koga? Javiti se liječniku obiteljske medicine? Pitanjima nema kraja… a kad neka od njih riješite, postavlja se ono najvažnije: Tko je čovjek koji će voditi moje liječenje? Tko će me operirati? A kontrolirati? Predajem život u ruke čovjeku kojeg nikad nisam vidio/vidjela, i on me liječi jer je taj dan bio u ambulanti… Igra sudbine, ruski rulet s vlastitim životom. Zbunjeni ste, uplašeni i u strahu za vlastiti život. Dopustite nam da Vam pomognemo. Dođite u našu Polikliniku, raspitajte se o mogućnostima liječenja, dopustite da Vas uputimo u golem posao koji je pred Vama, posao pobjede nad karcinom. Posao nije lagan, dugotrajan je, nije gotov nakon operacije, i taj nevidljivi neprijatelj još će nekoliko godina biti uvijek tu negdje. Dopustite da Vas provedemo kroz sve što slijedi ili da Vam objasnimo što Vas čeka, a Vi u skladu s tim izaberite svoj put k izlječenju.

Hitna stanja u abdominalnoj kirurgiji

Hitna stanja u abdominalnoj kirurgiji podrazumijevaju čitav niz stanja i bolesti objedinjenih pod nazivom akutni abdomen. Diferencijalno dijagnostički radi se o širokom dijapazonu stanja od torzije testisa do puknuća želučanog ulkusa. Zajednički je nazivnik svim tim stanjima bolan, osjetljiv abdomen, napete stijenke, često udružen s mučninom i povraćanjem. Hitna stanja imaju potrebu za hitnim i neodgodivim operacijskim zahvatom u bolničkim uvjetima. Elektivni ili planirano operacijski zahvati upravo služe tome da se stanja kod kojih je to moguće operiraju uz raniju pripremu pacijenta te da se izbjegne akutizaciji stanja. Preporučujemo da se u slučaju pojave bolova u trbuhu, mučnine i povraćanja, izostanka stolice, povišenja tjelesne temperature javite u najbližu hitnu službu radi kliničkog pregleda i laboratorijske obrade. Ako Vas slične tegobe zahvate u blizine naše ustanove, obratite nam se s povjerenjem, jer su naši liječnici iskusni kirurzi u najboljim godinama, koji se svakodnevno susreću s hitnim stanjima u abdominalnoj kirurgiji te će Vas rado pregledati i dati daljnje preporuke.

Za kraj želimo istaknuti da su naši abdominalni kirurzi iskusni liječnici kojima je kirurgija poziv, a ne zanimanje. Spretni, brzi, dodatno educirani i motivirani stoje Vam na raspolaganju u svakom trenutku. Unaprijed ćemo Vas upozoriti da će Vam uvijek preporučiti tretman prema individualnim karakteristikama. Ne garantiramo da ćete uvijek dobiti sve što poželite, već samo ono što Vam je prema njihovu znanju i iskustvu uistinu potrebno.

Ova jedinstvena poliklinika, prva takvog tipa u Hrvatskoj, objedinjuje sve grane kirurgije na jednome mjestu (opću i abdominalnu kirurgiju, koloproktologiju, traumatologiju, vaskularnu i plastičnu kirurgiju) i tako omogućuje svojim pacijentima sveobuhvatan i individualan pristup u rješavanju njihovih kirurških problema.

Radno vrijeme

Pon – Pet: 9:00 – 21:00
Sub: 9:00 – 13:00

Ulica Ferka Ivanščaka 3,
10430 Samobor

Pratite nas:

Newsletter

Pretplatite se na Via Medica newsletter
Newsletter
Zatvori