MILJANA GRBAVAC, dr. med.

Specijalist opće kirurgije
Uži specijalist traumatologije

dr.med. Miljana Grbavac

Rođena je 1981. godine u Koprivnici. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završava u Đurđevcu. Godine 1999. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem stječe diplomu doktora medicine 2005. godine.

Po završetku pripravničkog staža u KBC Sestre Milosrdnice, radi kao liječnik u izvanbolničkoj hitnoj službi u Koprivničko-križevačkoj županiji. S obzirom na to da je interes za kirurgiju razvila još tijekom studentskih dana, svoj zacrtani put nastavlja kroz specijalizaciju iz opće kirurgije u KB Sveti Duh, kao prva žena na Odjelu kirurgije KB Sveti Duh nakon više desetaka godina.

Specijalistički ispit iz opće kirurgije polaže 2012. godine, te nastavlja raditi kao specijalist opće kirurgije na Odjelu traumatologije KB Sv. Duh.

Godine 2014. započinje užu specijalizaciju iz traumatologije i ortopedije koju uspješno završava 2016. godine.

Usporedno s kirurgijom dr. Grbavac pokazuje interes za estetsku medicinu. Educira se u području nekirurških estetskih zahvata u Hrvatskoj i inozemstvu, pohađa brojne radionice i tečajeve.

Članica je organizacije CMAC ( britanske organizacije za edukaciju i potporu liječnicima u estetskoj medicini pri zbrinjavanju komplikacija ), te HTD (hrvatsko traumatološko društvo).

Svoje vještine u koštano-zglobnoj kirurgiji nadopunjuje edukacijom iz ultrazvučne dijagnostike mišića i zglobova koju završava u Beogradu, te Londonu.


Uže područje interesa unutar koštano-zglobne kirurgije su joj prijelomi u području ručnog zgloba.


U slobodno vrijeme potpuno je posvećena svojoj obitelji kao majka i supruga, a još od najranije mladosti svaki Slobodan trenutak koristi za bavljenje sportom.

Mnoštvom uloženog truda, te neiscrpnom energijom i voljom uspješno usklađuje obitelj, koštano-zglobnu kirurgiju i estetiku.

Newsletter

Pretplatite se na Via Medica newsletter
Newsletter
Zatvori