Radno vrijeme: Pon – Sub: Termini po dogovoru

dr. sc. Kristina Šemanjski

dr. sc. Kristina Šemanjski, dr. med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist abdominalne kirurgije

Rođena je 1978. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Slavonskom Brodu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1998., a diplomu stječe 2004. godine. Nakon završenog studija i pripravničkog staža u DZ Zagreb Centar postaje znanstveni novak na Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te upisuje postdiplomski studij Biomedicina i zdravstvo. Specijalizaciju iz opće kirurgije počinje u OB Vinkovci 2007. godine, a od 2009. zaposlena je kao specijalizant na Klinici za kirurgiju KB Sveti Duh. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položila je 2012. godine, a uži specijalist abdominalne kirurgije postaje 2017. godine. Doktor znanosti na Sveučilištu u Zagrebu postaje 2021. godine.

Koloproktologijom, kao užim područjem abdominalne kirurgije, bavi se deset godina. Članica je Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju (HDEK) i Europskog udruženja koloproktologa (European Society of Coloproctology). Uz rad na Odjelu za abdominalnu kirurgiju Klinike za kirurgiju KB Sveti Duh sudjeluje kao vanjski suradnik u nastavi na hrvatskom i engleskom jeziku iz predmeta Histologija i embriologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u pisanju više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te kao predavač na brojnim domaćim i inozemnim medicinskim kongresima. Majka je jednog djeteta, a u slobodno vrijeme voli putovati, čitati i slušati glazbu.

Specijalnost uži specijalist abdominalne kirurgije

Ova jedinstvena poliklinika, prva takvog tipa u Hrvatskoj, objedinjuje sve grane kirurgije na jednome mjestu (opću i abdominalnu kirurgiju, koloproktologiju, traumatologiju, vaskularnu i plastičnu kirurgiju) i tako omogućuje svojim pacijentima sveobuhvatan i individualan pristup u rješavanju njihovih kirurških problema.

Radno vrijeme

Pon – Pet: 9:00 – 21:00
Sub: 9:00 – 13:00

Ulica Ferka Ivanščaka 3,
10430 Samobor

Pratite nas:

Newsletter

Pretplatite se na Via Medica newsletter
Newsletter
Zatvori