Radno vrijeme: Pon – Sub: Termini po dogovoru

dr. sc. Marko Barić, dr. med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

Rođen je 1981. godine u Zagrebu, gdje pohađa Klasičnu gimnaziju. Godine 2007. diplomira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž odrađuje u KB Dubrava.
Godine 2008. započinje sa specijalizacijom iz opće kirurgije na KB Sveti Duh te 2013. postaje specijalist opće kirurgije na Odjelu za vaskularnu i plastičnu kirurgiju.
Godine 2014. usavršava se kao gostujući liječnik na Odjelu za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju, Allgemeines Krankenhaus, u Beču (pod vodstvom prof. dr. sc. T. Rath). Godine 2015. nastavlja s edukacijom u obliku Hand and Plastic Fellowshipa, na Odjelu plastične i rekonstrukcijske kirurgije, kirurgije šake i opeklina, Sveučilište Eberhard-Karls, Tübingen, Njemačka (mentor T. Manoli, dr. med.),  zatim 2016. i 2017. Microsurgical Fellowship u Marienhospital, Stuttgart, Njemačka (mentor univz.-doz. dr. med. univ. Thomas Schoeller). Nastavlja  s Hand Fellowshipom 2017. godine na Odjelu za kirurgiju šake, Klinike za ortopediju, Gentofte Sveučilišna bolnica, Kopenhagen, Danska.
Godine 2018. postaje uži specijalist plastične i rekonstruktivne kirurgije (mentor prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med. FEBOPRAS).
Znanstvenu titulu stječe na doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Zagrebu (Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rektovaginalih fistulau štakora, mentor prof. dr. sc. Predrag Sikirić).
Od 2019. do 2021. godine u Poliklinici Džepina Medical Group u Zagrebu dodatno se educira iz područja estetske kirurgije (mentor doc. dr. sc. Ivo Džepina, dr. med.)

Specijalnost uži specijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

Ova jedinstvena poliklinika, prva takvog tipa u Hrvatskoj, objedinjuje sve grane kirurgije na jednome mjestu (opću i abdominalnu kirurgiju, koloproktologiju, traumatologiju, vaskularnu i plastičnu kirurgiju) i tako omogućuje svojim pacijentima sveobuhvatan i individualan pristup u rješavanju njihovih kirurških problema.

Radno vrijeme

Pon – Pet: 9:00 – 21:00
Sub: 9:00 – 13:00

Ulica Ferka Ivanščaka 3,
10430 Samobor

Pratite nas:

Newsletter

Pretplatite se na Via Medica newsletter
Newsletter
Zatvori