Opća kirurgija

opća kirurgija

Kirurgija je grana medicine koja se bavi liječenjem bolesti i ozljeda primjenom operacijskih (kirurških) zahvata. Kirurško liječenje uz operacijske zahvate uključuje i namještanje lomova, imobilizacija prijeloma, i previjanje rana.

Opća kirurgija pod zajedničkim krovom objedinjuje abdominalnu, vaskularnu i plastičnu kirurgiju, te koloproktologiju i traumatologiju. 

S obzirom na širenje i razvoj kirurgije danas se svaki od kirurga usko specijalizira, kako bi se što bolje mogao fokusirati na područje svojeg interesa.

Opći kirurzi u odnosu na ostale kirurge prednjače širinom svoga znanja proizašlog iz svakodnevnog zbrinjavanja najčešćih hitnih stanja iz svih grana kirurgije.U našoj Poliklinici rade primarno opći kirurzi, na što smo osobito ponosni. Oni su svoje opće kompetencije nadopunili užim specijalističkim znanjima, te Vam osigurali najbolju moguću kiruršku skrb.

U našoj ambulanti opće kirurgije izvode se pregledi, previjanje rana, nekrektomije, uklanjanje konaca ili kopči. Nakon učinjenog pregleda pacijentima koji to žele odmah i izvodimo eventualne manje kirurške zahvate. Tvorbe uklonjene s tijela prilikom manjih kirurških zahvata u pravilu šaljemo na dodatnu patohistološku analizu da bismo pobliže utvrdili njihovo podrijetlo, te isključili eventualnu malignost. Završna faza kirurškog liječenja obuhvaća uklanjanje konaca ili kopči, te tumačenje pristiglih nalaza patohistološke dijagnostike ( PHD analiza ).

Također u našoj općoj kirurškoj ambulanti bavimo se sve učestalijim problemom, a to su kronične rane (ulkusi, dekubitusi). Kronične rane previjamo i obrađujemo (čišćenje, odstranjenje nekrotičnog tkiva), te tretiramo najsuvremenijim oblogama, koje će pripomoći bržem zacjeljivanju.

Zbrinjavamo i sve upalne kožne promjene (ateromi, upaljeni hematomi, upaljeni urasli nokti) koje zahtijevaju pregled kirurga i daljnje kirurško zbrinjavanje (incizija, čišćenje, drenaža). U mogućnosti smo učiniti mikrobiološku dijagnostiku sadržaja rane, te odrediti ciljanu antibiotsku terapiju ukoliko je to potrebno. Nakon učinjenih zahvata pružamo uslugu previjanja i postoperacijske skrbi.